Hartgedragen leren

Hartgedragen leren is luisteren naar wat je hart je ingeeft en dat in de praktijk brengen. Onze school begeleidt en ondersteunt de kinderen in het ontdekken en volgen van hun eigen weg. Er zijn geen leraren in de conventionele betekenis van het woord, maar gekwalificeerde en liefdevolle ‘begeleiders’. Deze voelen aan in welk proces een kind zit, zodat het leer- en speelaanbod aan het kind kan worden aangepast. De school draait om de kinderen. Begeleiders merken op waar een kind staat en waar het naartoe wil. Dan kunnen ze het kind benaderen en laten zien welke stappen zijn om daar te komen. Als het kind ermee instemt, kunnen de begeleiders helpen om de juiste leercontext te bieden. 


Onze school kijkt dus naar ieder kind afzonderlijk. Er zijn geen lesprogramma’s waar kinderen aan moeten voldoen en de kinderen zijn vrij om alle ruimtes, zowel binnen als buiten, te gebruiken. Als een kind enthousiast is over een onderwerp, zal het er uit zichzelf iets over willen leren. Op die manier is het kind in contact met zijn innerlijke drijfveer. Het kind is en blijft altijd de baas over zijn eigen (leer)proces.

 
Mats moestuin.png
 

Spelen

Iedereen wordt geboren met nieuwsgierigheid en speelsheid. ‘Onze’ kinderen spelen dan ook de hele dag! Of zeker een groot gedeelte van de dag. In allerlei vormen. Spelen is een logische en zeer krachtige manier van leren. Voor alle leeftijden. Het is een activiteit zonder vooropgesteld doel. Spel kan daardoor leiden tot onverwachte ontdekkingen. Je kunt dan ook niet niet leren. Leren is het leven zelf. En spel is daar een essentieel onderdeel van.

 
7cd024ff-9aaa-4ff0-bbb8-6fa2280d9d04.jpg
 

Ouders

Een hartgedragen school, waar kinderen in vrijheid spelen en leren, is voor ouders vaak een uitdaging. Je moet je ervan bewust zijn dat als je kind naar deze school gaat, je zelf ook actief wordt uitgenodigd om te leren. Je moet bereid zijn je wereldbeeld te verruimen en oude patronen los te laten. Je moet bereid zijn om je kind werkelijk eigenaar te laten zijn van zijn of haar leer en leefpad. Je moet bereid zijn om zelf, van binnenuit, te ontscholen en je bewustzijn te verruimen. Je moet bereid zijn om je kind volledig te eren in zijn of haar eigenheid en je projecties te onderzoeken. Kortom, deze school is een prachtige kans om van je kind te leren.

 

©2020 door De Nieuwe Maesberg School.